คำศัพท์นอกบ้านของฉัน 3 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการเรียนรู้แสดงคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ภายนอกบ้าน พร้อมภาพประกอบน่ารัก • ประกอบด้วยคำศัพท์รวม 50 คำ • แสดงคำศัพท์ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน • มีคำอ่านภาษาจีนในรูปแบบภาษาไทยสำหรับฝึกอ่านเบื้องต้น • มีตัวเลขกำกับคำศัพท์แต่ละคำ เพื่อช่วยฝึกทักษะการสังเกตในการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ • ช่วยให้เด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ • ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับเด็กวัยเรียนรู้ • ช่วยเสริมทักษะภาษาที่ 2 และ 3 • เหมาะสำหรับประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6-8 ปี