ตัวอักษรพินอินจีน: แดง-ทอง


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

ตัวอักษรพินอินจีนรูปแบบสวยงาม พื้นหลังสีแดง ตัวอักษรสีทอง ประกอบด้วยภาษาอังกฤษที่นำมาใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อการสะกดคำในภาษาจีน ซึ่งเป็นระบบการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ มีพยัญชนะ 23 เสียง สระเดี่ยว 6 เสียง สระประสม 30 เสียง วรรณยุกต์รวม 5 เสียง และตัวอย่างคำศัพท์พร้อมคำแปลไทย-จีน เหมาะสำหรับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการตกแต่งบ้าน