พีระมิดลำดับการบริโภคอาหารของสิ่งมีชีวิต


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการเรียนรู้ที่จะทำให้รู้จักกับวิถีแห่งชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น • แสดงลำดับการบริโภคอาหารของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติด้วยรูปแบบพีระมิด • ประกอบด้วยระบบนิเวศรูปแบบต่าง ๆ ทั้งป่าฝน แม่น้ำ ทะเล ทะเลทราย ขั้วโลกใต้ พร้อมสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด • อธิบายลำดับขั้นของการบริโภค ทั้งผู้บริโภคตติยภูมิ ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคปฐมภูมิ ผู้ผลิต และผู้ย่อยสลาย • สรุปความสัมพันธ์ในระบบนิเวศแบบเข้าใจง่ายด้วยแผนภาพ • แสดงคำศัพท์ 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบและรูปแบบที่สวยงาม • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี • สามารถใช้เรียนรู้และตกแต่งบ้านได้ในเวลาเดียวกัน