ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี): ภาพถ่ายจากงานสีน้ำมัน


฿449 - 4,999

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือสมเด็จวัดระฆัง อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5 มีอีกนามที่นิยมเรียกกันคือ "หลวงปู่โต" ท่านเป็นพระภิกษุมหานิกายรูปสำคัญที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างมากตั้งแต่พระมหากษัตริย์ไปจนถึงสามัญชน เนื่องด้วยเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส ทั้งยังเป็นผู้สร้างวัตถุมงคล "พระสมเด็จ" เพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี หรือหนึ่งในห้าของสุดยอดพระเครื่องวัตถุมงคล โดยภาพนี้เป็นภาพของหลวงปู่โตในท่านับลูกประคำ ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากงานสีน้ำมัน มีความมงคล ควรค่าแก่การประดับภายในบ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการประดับภาพพระเกจิ • สำหรับเสริมความเป็นสิริมงคล • สามารถติดตั้งเพื่อสักการบูชา • จุดที่แนะนำให้ติดตั้งคือมุมสงบ แต่ไม่ใช่มุมอับ ควรเป็นบริเวณโล่งกว้าง และจะยิ่งดีหากเป็นพื้นที่ที่จัดเอาไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยให้หันภาพไปทางทิศตะวันออก หรือทิศอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่ไม่แนะนำให้วางตรงทิศตะวันตกของบ้าน หรือสถานที่ที่ต้องการจัดวาง • หากต้องการติดตั้งบริเวณเดียวกันกับหิ้งพระ ควรเรียงความสูงจากพระพุทธรูป และพระอรหันตสาวกตามลำดับ แล้วจึงเป็นภาพพระเกจิ • ไม่ควรหันภาพไปทางที่ตรงกับห้องน้ำ หรือใช้ผนังเดียวกันกับห้องน้ำ รวมถึงไม่ควรเอาไว้ตรงเหนือประตู คานบันได และเสาลอย