วิวัฒนาการของมนุษย์


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการเรียนรู้แสดงวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตามลำดับเวลา • ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์มนุษย์ อนุกรมวิธานของมนุษย์ เผ่าพันธุ์มนุษย์ ประเภทของไพรเมต และแผนผังบรรพบุรุษของตระกูลไพรเมต • จดจำและเข้าใจง่ายด้วยข้อมูลในรูปแบบทันสมัย • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี