อารยธรรมโลกโบราณ


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการศึกษาเรื่องอารยธรรมโบราณ รากฐานความเจริญของโลก • ประกอบด้วยรายละเอียดของอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ในโลก เช่น อียิปต์โบราณ กรีก โรมัน ฯลฯ • มีแผนที่โลกแสดงจุดกำเนิดอารยธรรม • แสดงลำดับช่วงเวลาการกำเนิดอารยธรรม • เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบและรูปแบบที่สวยงาม • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี