แผนที่กรุงเทพฯ 2 ภาษา


฿250

รูปแบบ :

แผ่นพับ

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ภาพรวมกรุงเทพฯ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อัปเดตปี 2020 • ครอบคลุมภาพรวมของกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ ชั้นใน • แสดงรายละเอียดของพื้นที่สำคัญ ทั้งย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ และแหล่งท่องเที่ยว • มีดัชนีข้อมูลกว่า 7,200 ตำแหน่ง เช่น ดัชนีของถนน ซอย โรงแรม วัด โรงพยาบาล สถานทูต อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ • อัปเดตสายรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุด ทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคต • สีสันสดใส แสดงให้เห็นถึงข้อมูลรายละเอียดแผนที่ได้อย่างชัดเจน • ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก • แผนที่ภาพรวมมีมาตราส่วน 1 : 85,000 • แผนที่ขยายกรุงเทพฯ ชั้นในมีมาตราส่วน 1 : 20,000