แผนที่ชุดกายภาพทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียรูปแบบกายภาพ • แสดงภาพรวมทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ • แสดงชื่อประเทศ และเมืองหลวง • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ช่องแคบ มหาสมุทร อ่าว ทะเล เกาะ และหมู่เกาะ • แสดงค่าความสูงของยอดเขาสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี