แผนที่ชุดกายภาพทวีปแอฟริกา 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ทวีปแอฟริการูปแบบกายภาพ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญ • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เทือกเขา เขตที่ราบ ช่องแคบ มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ และทะเลทรายสำคัญ • แสดงสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการจำแนกสีตามระดับค่าความสูงของพื้นที่ และความลึกของน้ำทะเล • แสดงค่าความสูงของยอดเขาสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี