แผนที่ชุดกายภาพประเทศไทย


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ประเทศไทยรูปแบบกายภาพ • แสดงขอบเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด • แสดงชื่อจังหวัด • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เทือกเขา ทะเล แม่น้ำ และอ่าวที่สำคัญ • แสดงสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการจำแนกสีตามระดับค่าความสูงของภูมิประเทศ และความลึกของน้ำทะเล • แสดงค่าความสูงของยอดเขาสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ