แผนที่ชุดกายภาพประเทศไทย


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ประเทศไทยรูปแบบกายภาพ • ครอบคลุมภาพรวมประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ • แสดงชื่อ และขอบเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด ตลอดจนขอบเขตประเทศข้างเคียง ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เทือกเขา ทะเล แม่น้ำ และอ่าวที่สำคัญ • แสดงสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการจำแนกสีตามระดับค่าความสูงของภูมิประเทศ และความลึกของน้ำทะเล • แสดงค่าความสูงของยอดเขาสำคัญ • ใช้สำหรับศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดต่าง ๆ ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย • เหมาะสำหรับประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 9-11 ปี