แผนที่ชุดกายภาพเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้รูปแบบกายภาพ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญ • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เทือกเขา เขตที่ราบ แม่น้ำสายหลัก ช่องแคบ มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ และทะเลทรายสำคัญ • แสดงสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการจำแนกสีตามระดับค่าความสูงของพื้นที่ และความลึกของน้ำทะเล • แสดงค่าความสูงของยอดเขาสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี