แผนที่ชุดกายภาพโลก 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่โลกรูปแบบกายภาพ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ รวม 193 ประเทศ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญ • แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เทือกเขา แหลม ช่องแคบ ทะเล แม่น้ำ มหาสมุทร และอ่าวที่สำคัญ • แสดงสภาพภูมิศาสตร์ด้วยการจำแนกสีตามระดับค่าความสูงของพื้นที่ และความลึกของน้ำทะเล • แสดงอาณาเขตติดต่อกันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก • มีแผนที่ขยายทวีปยุโรป • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี