แผนที่ชุดรัฐกิจทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริการูปแบบรัฐกิจ • แสดงภาพรวมของทวีปยุโรปและแอฟริกา • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง เมืองสำคัญ ตลอดจนอ่าว มหาสมุทร ทะเล เกาะ และหมู่เกาะ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศในทวีปใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี