แผนที่ชุดรัฐกิจทวีปเอเชีย 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ทวีปเอเชียรูปแบบรัฐกิจ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง รวมถึงทะเล และมหาสมุทรสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี