แผนที่ชุดรัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 ภาษา


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รูปแบบรัฐกิจ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง รวมไปถึงทะเล และมหาสมุทรสำคัญ • แสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี