แผนที่ชุดรัฐกิจโลก 2 ภาษา แบ่งสีตามประเทศ


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่โลกรูปแบบรัฐกิจ • แสดงขอบเขตแต่ละประเทศด้วยการจำแนกสี • ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างชื่อประเทศ เมืองหลวง อ่าว มหาสมุทร และเกาะโดยรอบ • มีแผนที่ขยายทวีปยุโรป • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ