แผนที่ชุดรัฐกิจโลก 2 ภาษา แบ่งสีตามประเทศ


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่โลกรูปแบบรัฐกิจ • แสดงขอบเขตแต่ละประเทศด้วยการจำแนกสี รวม 193 ประเทศ • แสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญ ตลอดจนอ่าว มหาสมุทร และเกาะโดยรอบ • แสดงอาณาเขตติดต่อกันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก • มีแผนที่ขยายทวีปยุโรป • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี