แผนที่ประเทศไทยแสดงข้อมูลจังหวัดและระยะทาง


฿679 - 9,499฿799 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่แสดงเขตการปกครองในประเทศไทยโดยการแบ่งสีครบ 77 จังหวัด • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ • อัปเดตปี 2020 • แสดงขอบเขตจังหวัด อำเภอ ทางหลวงสายหลัก ตลอดจนขอบเขตประเทศข้างเคียง • แสดงจุดอื่น ๆ เช่น วัด สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และปั๊มน้ำมัน • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ ตารางข้อมูลจังหวัด ตารางระยะทางระหว่างจังหวัด และกรอบอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่ • รายละเอียดคมชัด เหมาะสำหรับใช้วางแผนการเดินทางและจัดการธุรกิจ