แผนที่ประเทศไทย 2 ภาษา


฿212฿250

รูปแบบ :

แผ่นพับ

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ประเทศไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อัปเดตปี 2020 • ครอบคลุมภาพรวมประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด • ด้านหน้าแสดงแผนที่ประเทศไทยตอนบน และด้านหลังแสดงแผนที่ประเทศไทยตอนล่าง • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง • แสดงรายละเอียดของพื้นที่สำคัญ ทั้งย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ และแหล่งท่องเที่ยว • มีดัชนีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ทางหลวงสายหลักพร้อมข้อมูลบอกระยะทาง จุดสถานที่สำคัญ ข้อมูลตำแหน่งปั๊มน้ำมันต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญของประเทศข้างเคียง • อัปเดตข้อมูลถนนสายหลักทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคต • สีสันสดใส แสดงให้เห็นถึงข้อมูลรายละเอียดแผนที่ได้อย่างชัดเจน • ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก • แผนที่ประเทศไทยตอนบนและตอนล่างมีมาตราส่วน 1 : 1,100,000 • แผนที่ขยายกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียงมีมาตราส่วน 1 : 300,000