แผนที่ประเทศไทย 2 ภาษา: กระดาษอาร์ต


฿699

รูปแบบ :

ชีต

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่แสดงเขตการปกครองในประเทศไทยโดยการแบ่งโทนสีตามภาค มีรายละเอียดดังนี้ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ • อัปเดตปี 2020 • ครอบคลุมภาพรวมประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) • แสดงขอบเขตจังหวัด อำเภอ ทางหลวงสายหลัก ตลอดจนขอบเขตประเทศข้างเคียง ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย • แสดงรายละเอียดของพื้นที่สำคัญ ทั้งย่านธุรกิจ สนามบิน สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และแหล่งท่องเที่ยว • แสดงดัชนีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ทางหลวงสายหลักพร้อมข้อมูลบอกระยะทาง จุดสถานที่สำคัญ ฯลฯ • แสดงจุดอื่น ๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด วัด รวมถึงแม่น้ำ คลอง น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฯลฯ • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ • มีตารางข้อมูลจังหวัด • มีตารางระยะทางระหว่างจังหวัด • อัปเดตข้อมูลถนนสายหลักทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคต • มาตราส่วน 1:1,250,000 • รายละเอียดคมชัด เหมาะสำหรับใช้วางแผนการเดินทางและจัดการธุรกิจ • พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม (เขียน-ลบไม่ได้) • เหมาะสำหรับติดผนัง