โครงสร้างเซลล์


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการศึกษาเรื่องโครงสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิต • แสดงโครงสร้างของโพรคาริโอติกเซลล์ ได้แก่ เซลล์แบคทีเรีย • จำแนกโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ประกอบด้วย แคปซูล ไซโทพลาซึม ผนังเซลล์ แฟลกเจลลัม พิไล เยื่อหุ้มเซลล์ นิวคลีออยด์ และไรโบโซม • แสดงโครงสร้างของยูคาริโอติกเซลล์ ได้แก่ เซลล์สัตว์ และเซลล์พืช • จำแนกโครงสร้างของเซลล์สัตว์ ประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ ไลโซโซม กอลจิบอดี ร่างแหเอนโดพลาซึม โครงร่างของเซลล์ ไมโครวิลไล แวคิวโอล ไมโครบอดี ไรโบโซม ไมโทคอนเดรีย ไซโทพลาซึม เซนโทรโซม และนิวเคลียส • จำแนกโครงสร้างของเซลล์พืช ประกอบด้วย ร่างแหเอนโดพลาซึม แวคิวโอล คลอโรพลาสต์ ผนังเซลล์ ไมโทคอนเดรีย กอลจิบอดี เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส • แสดงทฤษฎีเซลล์ • แสดงชื่อและส่วนประกอบเซลล์ 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบและรูปแบบที่สวยงาม • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี