พยัญชนะไทย ฝึกอ่าน-เขียน: ขาว-พาสเทล


฿339 - 9,499฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการศึกษาพยัญชนะไทย พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม • แสดงพยัญชนะไทยครบถ้วน 44 ตัว • แบ่งสีตามอักษร 3 หมู่ เสียงสูง กลาง ต่ำ • มีคำอ่าน 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • มีเส้นประแสดงวิธีการเขียนสำหรับฝึกเขียนตาม • ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน • กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ • สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี