มาลี นารี: เคียงคู่ (2019)


฿599 - 3,499

รูปแบบ :

โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

"มาลี นารี" ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ผู้ได้รับความรัก ความเมตตา และความอบอุ่นจากผู้เป็นมารดามาโดยตลอด ผสมผสานด้วยเรื่องความเป็นอยู่ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ บวกรวมกับความเชื่อทางวัฒนธรรม เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัยแนวจินตนาการ โดยใช้พรรณพฤกษาซึ่งสามารถผลิดอกออกผลเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง "แม่ผู้ให้กำเนิดชีวิต" อันเป็นทั้งผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นตัวแทนของพลังแห่งธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น และความนุ่มนวลของสตรีผ่านภาพบุคลาธิษฐาน โดยผลงานที่ชื่อว่า "เคียงคู่" นี้มีเทคนิคการวาดที่ละเอียดสวยงาม แฝงนัยน่าสนใจ สมกับเป็นงานศิลป์ที่ควรค่าแก่การสะสม • ภาพสตรีทั้งสองในรูปทรงสัญญะของพรรณพฤกษาลักษณะคล้ายหัวใจ สื่อถึงความรักความอบอุ่นของคนสองคน โดยวางองค์ประกอบของภาพอยู่ตรงกลาง ให้ความรู้สึกถึงความสงบ และมั่นคง • ผลงานโทนสีซีเปีย โดยใช้สีดำเทาเป็นหลัก ช่วยสร้างความรู้สึกให้จิตใจสงบร่มเย็น • รูปทรงหลักของภาพให้ความรู้สึกอิสระ ด้วยการเลือกใช้อินทรียรูป ซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชที่กำลังปลิว เส้นใยของเถาวัลย์ ฯลฯ • โดดเด่นด้วยการเลือกใช้เส้นที่สำคัญ 2 ลักษณะ ได้แก่ เส้นที่เกิดขึ้นจริงทางกายภาพอย่างเส้นโค้งที่มองเห็นได้ด้วยตาอย่างชัดเจน ทำให้รู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่อนช้อย และเส้นเชิงนัย ซึ่งเป็นเส้นที่สามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกโดยไม่ปรากฏเส้นจริง ดังเช่นเส้นที่เกิดจากการปลิวของเมล็ดพืช ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ต่อเนื่อง และไม่มีที่สิ้นสุด • เหมาะสำหรับการตกแต่ง • ผลงานทุกชิ้นมีใบรับรองจากศิลปินว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ จำกัดจำนวนการผลิตเพียง 1,000 ชิ้น ต่อหนึ่งผลงานของศิลปิน โดยนับรวมทุกรูปแบบสินค้า และทุกช่องทางการจำหน่ายของ THiNKNET Design Studio ขนาดภาพ "เคียงคู่" ของ "มาลี นารี" A4 25x30 ซม. A3 35x42 ซม. A2 50x60 ซม. S 66.6x80 ซม. M 83x100 ซม.