เที่ยวล่าสุด ไต้หวัน


฿199฿399

รูปแบบ :

หนังสือ
อีบุ๊ก

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารชื่อดัง และโรงแรมภายในไต้หวัน โดยแบ่งออกเป็น 9 เมือง ได้แก่ ไทเป จิ่วเฟิ่น เถาหยวน อี๋หลาน ไถจง หนานโถว ฮวาเหลียน ไถหนาน และเกาสง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 แห่ง พร้อมภาพถ่ายสวยงามจากสถานที่จริง บอกข้อมูลสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งอย่างละเอียด เช่น เวลาเปิด-ปิด สถานที่ตั้ง การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ฯลฯ พร้อมบอกชื่อสถานที่เป็น 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน บอกข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ก่อนไปไต้หวัน เช่น สภาพอากาศและเทศกาล การเดินทางไป-กลับสนามบิน การเดินทางภายในเมือง เทคนิคการท่องเที่ยวในไต้หวัน การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น มีแผนที่ประกอบอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุค่ากริดของทุกสถานที่เพื่อสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่ง มี Radar Map ในแต่ละย่าน เพื่อแนะนำการเดินทางสู่ย่าน เส้นทางการเดินเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด มีดัชนีแยกประเภท ง่ายต่อการค้นหาสถานที่ภายในเล่ม ท้ายเล่มมีแผนผังรถไฟในไต้หวันขนาดใหญ่ สะดวกต่อการค้นหา