แผนที่ชุดรัฐกิจโลก: ออร์โทกราฟิก โปรเจกชัน


฿449 - 8,999

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่โลกชุดรัฐกิจรูปแบบออร์โทกราฟิก โปรเจกชัน เป็นแผนที่ทางเลือกซึ่งแตกต่างจากแผนที่รูปแบบเมอร์เคเตอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไป มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิยมใช้เป็นแผนที่ประกอบบทความมากกว่าจุดประสงค์ทางภูมิศาสตร์ • แสดงภาพของโลกเสมือนสามมิติ คล้ายภาพถ่ายทางอากาศ ถ่ายทอดรายละเอียดแต่ละซีกโลก โดยบริเวณระนาบสัมผัสจะมีมาตราส่วนที่แม่นยำ แต่เมื่อห่างจากจุดสัมผัสออกไปจะปรากฏความบิดเบือนมากขึ้น • แสดงขอบเขตโดยการแบ่งเป็นโทนสีในแต่ละทวีป มี 7 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกา รวม 193 ประเทศ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ และอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ รวมไปถึงเกาะ หมู่เกาะ ทะเล และมหาสมุทรสำคัญ • แสดงชื่อประเทศทั่วโลก เมืองหลวงบางประเทศ และดินแดนโพ้นทะเล • มีคำอธิบายรูปแบบของแผนที่ • บอกประวัติผู้คิดค้นโดยสังเขป • เลือกภาษาได้ ทั้งแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ และภาษาอังกฤษ • อัปเดตปี 2022 • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี หรือผู้ที่สนใจเรื่องแผนที่