แผนที่ชุดรัฐกิจโลก: โรบินสัน โปรเจกชัน


฿449 - 8,999

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่โลกชุดรัฐกิจรูปแบบโรบินสัน โปรเจกชัน เป็นแผนที่ทางเลือกซึ่งแตกต่างจากแผนที่รูปแบบเมอร์เคเตอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอกเทียม ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย • แสดงภาพรวมของโลกทั้งใบได้อย่างครบถ้วน แม้จะเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก แต่ก็พยายามลดทอนความบิดเบือนของพื้นที่ รูปร่าง ทิศ ระยะทาง และมุม ซึ่งเกิดขึ้นกับแผนที่สองมิติทั่วไป • แสดงขอบเขตโดยการแบ่งเป็นโทนสีในแต่ละทวีป มี 7 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกา รวม 193 ประเทศ • แสดงขอบเขตการปกครองของแต่ละประเทศ และอาณาเขตติดต่อกับประเทศใกล้เคียงโดยรอบ รวมไปถึงเกาะ หมู่เกาะ ทะเล และมหาสมุทรสำคัญ • แสดงชื่อประเทศทั่วโลก เมืองหลวงบางประเทศ และดินแดนโพ้นทะเล • มีคำอธิบายรูปแบบของแผนที่ • บอกประวัติผู้คิดค้นโดยสังเขป • เลือกภาษาได้ ทั้งแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ และภาษาอังกฤษ • อัปเดตปี 2022 • ขนาด (M) 100x69 ซม. มาตราส่วน 1:38,000,000, ขนาด (XL) 138x100 ซม. มาตราส่วน 1:27,500,000 • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี หรือผู้ที่สนใจเรื่องแผนที่