แผนที่ทางหลวง 2564


฿499

รูปแบบ :

หนังสือ

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

หนังสือรวมข้อมูลเส้นทางในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 84 หน้า ตัวหนังสือใหญ่ ใช้งานง่าย • มีข้อมูลทางหลวงแผ่นดิน ทั้งสายหลัก สายรอง ถนน ทางด่วน ทางรถไฟ พร้อมจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าเรือ และเครื่องบิน • แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ • ขยายแผนที่จุดสำคัญทั้งแผนที่แหล่งท่องเที่ยว และแผนที่กรุงเทพฯ อย่างละเอียด เห็นวงแหวนรอบนอกทั้งหมดอย่างชัดเจน • อัปเดตข้อมูลเส้นทาง โครงข่ายรถไฟฟ้า ปั๊มแก๊ส NGV & LPG สถานที่เที่ยว แหล่งซื้อของฝาก และจุดพักรถ • เพิ่มแผนที่ขยายเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เส้นโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช มอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด • มีข้อมูลโทรศัพท์ที่สำคัญ และดัชนีคำค้นซึ่งช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว • มาตราส่วนละเอียด แบ่งเป็น ประเทศไทยส่วนบน 1 : 400,000 และประเทศไทยส่วนล่าง 1 : 500,000 • รายละเอียดชัดเจนพร้อมภาพสี่สีตลอดทั้งเล่ม