แผนที่ประเทศไทย


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่แสดงเขตการปกครองในประเทศไทยโดยการแบ่งโทนสีตามภาค มีรายละเอียดดังนี้ • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ • อัปเดตปี 2020 • ครอบคลุมภาพรวมประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ • แสดงขอบเขตจังหวัด อำเภอ ทางหลวงสายหลัก ตลอดจนขอบเขตประเทศข้างเคียง ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย • แสดงรายละเอียดของพื้นที่สำคัญ ทั้งย่านธุรกิจ สนามบิน สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และแหล่งท่องเที่ยว • แสดงดัชนีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น เลขบอกระยะทาง จุดสถานที่สำคัญ ฯลฯ • แสดงจุดอื่น ๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด วัด รวมถึงแม่น้ำ คลอง น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฯลฯ • อัปเดตข้อมูลถนนสายหลักทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคต • ขนาด (L) 100x138 cm มาตราส่วน 1:1,250,000, ขนาด (M) 69x100 cm มาตราส่วน 1:1,730,000 • รายละเอียดคมชัด เหมาะสำหรับใช้วางแผนการเดินทางและจัดการธุรกิจ • แนะนำขนาด (L) 100x138 cm เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น