แผนที่ประเทศไทย 2 ภาษา ปี 2023


฿250

รูปแบบ :

แผ่นพับ

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

แผนที่ประเทศไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อัปเดตปี 2023 • ครอบคลุมภาพรวมประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) • ด้านหน้าแสดงแผนที่ประเทศไทยตอนบน และด้านหลังแสดงแผนที่ประเทศไทยตอนล่าง • แสดงขอบเขตจังหวัด อำเภอ ทางหลวงสายหลัก ตลอดจนขอบเขตประเทศข้างเคียง ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย • แสดงรายละเอียดของพื้นที่สำคัญ ทั้งย่านธุรกิจ สนามบิน สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และแหล่งท่องเที่ยว • แสดงดัชนีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ทางหลวงสายหลักพร้อมข้อมูลบอกระยะทาง จุดสถานที่สำคัญ ฯลฯ • แสดงจุดอื่น ๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด วัด รวมถึงแม่น้ำ คลอง น้ำตก อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฯลฯ • แสดงตำแหน่งปั๊มน้ำมัน แก๊ส NGV & LPG และสถานีอัดประจุไฟฟ้า • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง • อัปเดตข้อมูลถนนสายหลักทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคต • สีสันสดใส แสดงให้เห็นถึงข้อมูลรายละเอียดแผนที่ได้อย่างชัดเจน • ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก • แผนที่ประเทศไทยตอนบนและตอนล่างมีมาตราส่วน 1:1,100,000 • แผนที่ขยายกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียงมีมาตราส่วน 1:1,100,000