แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด


฿999

รูปแบบ :

หนังสือ

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

หนังสือรวมแผนที่จังหวัดในประเทศไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วย 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 172 หน้า ใช้งานง่าย อัปเดตปี 2023 • แสดงแผนที่แบบแยกรายจังหวัดอย่างละเอียด โดยมีทั้งข้อมูลทางหลวงสายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 1-4 หลัก หมายเลขทางหลวงชนบท ถนน ซอยสำคัญ ทางด่วน อุโมงค์ สะพานข้ามแยก ทางรถไฟ เส้นทางเดินเรือ พร้อมจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน • แสดงขนาดพื้นที่ และข้อมูลด้านการปกครองของแต่ละจังหวัด ทั้งขอบเขตประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมี 928 อำเภอ 7,436 ตำบล • แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานทูต สถานที่ราชการ ด่านพรมแดน สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล ไปรษณีย์ และธนาคาร • แสดงตำแหน่งสถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ วัด มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาคารสำนักงาน บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โชว์รูมรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ที่พัก หมู่บ้าน ตลาด ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ ร้านขายของฝาก ตลอดจนจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ • แสดงตำแหน่งปั๊มน้ำมัน แก๊ส NGV & LPG และสถานีอัดประจุไฟฟ้า • มีแผนที่ขยายกรุงเทพฯ ชั้นใน กับอำเภอเมืองเชียงใหม่และข้างเคียง • แสดงข้อมูลประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีที่ว่าการอำเภอ ดัชนีจังหวัด ตารางระยะทางระหว่างจังหวัด เบอร์โทรศัพท์สำคัญ ตลอดจนค่าพิกัดกริดแนวตั้งและแนวนอน ช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว • มาตราส่วนละเอียดตั้งแต่ 1:34,500 ถึง 1:760,000 • รายละเอียดชัดเจนพร้อมภาพสี่สีตลอดทั้งเล่ม